Överfallslarm och nödlarm

Ett överfallslarm (eller nödlarm) kan vara allt från en enkel larmenhet för under 100 kr som bara ger ifrån sig en hög ljudsignal, till ett mer avancerat larm som är kopplat till kollegor, säkerhetssystem eller larmcentral.

Definitionen avancerat överfallslarm eller nödlarm benämns ofta som larm som avses gå direkt till Larmcentral. Hos NetAlert kan detta definieras på användarnivå så att larm oavsett tid på dygnet alltid går direkt till larmcentral (skickas även parallellt till kollegor för att öka säkerheten ytterligare enligt beskrivningen ovan).

Läs mer om våra personlarm vid ensamarbete och i riskmiljöer.