Vad säger lagen om ensamarbete
och arbetsgivarens ansvar?

Lagar & Regler vid ensamarbete

Ensamarbete och arbete i hotfulla situationer omfattas av en rad lagar och regler där ett stort ansvar vilar på arbetsgivaren i att säkerställa den anställdes trygghet. Mer om dessa lagar och regler kan du läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

Som ensamarbete räknas sådant arbete som innebär fysisk eller social isolering. Det kan till exempel vara så att man inte kan få kontakt med andra människor på arbetsplatsen utan att använda radio eller telefon. Som ensamarbete räknas även situationer då man befinner sig bland andra människor men ändå inte kan räkna med hjälp i en kritisk situation.

Att få svar på anrop eller larm är grunden för att kunna reda upp en kritisk situation. Om det inte går att snabbt få undsättning måste någon mer närvara då arbetet utförs. Det är chefen, arbetsgivaren, som är ansvarig för att arbetsmiljön är säker. Det gäller såväl den tekniska utrustningen som planeringen av arbetet. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att tala med skyddsombudet första gången ett ensamarbete som kan vara riskfyllt eller påfrestande ordnas.

Med NetAlert personlarm kan du som arbetsgivare skapa en trygg arbetsmiljö samtidigt som du tillgodoser gällande lager och regler.

Vill du veta mer?

Beställ våra dokument och guider runt vilka lagar och regler som gäller runt ensamarbete.

Besök även Arbetsmiljöverkets webbutbildning genom att klicka på denna länken.