NetAlert – en svenskutvecklad
produkt för svenska förhållanden

OM OSS

NetAlert personlarm utvecklas och levereras av NetAlert Security AB. Produkten har funnits sedan 2006 och hjälpt företag förebygga risker och maximera tryggheten med personlarmslösningar. Med kontor i Stockholm och Jönköping samt ett återförsäljarnät som täcker större delen av Sverige så har vi en närhet till de flesta företag i vårt land.

PARTNER

NetAlert var tills nyligen en del av Attendit som är mycket starka på serverdrift, IT-tjänster och telefoni. Vi har sedan 2017 lagt produkten NetAlert i ett eget bolag, NetAlert Security AB, men finns delvis kvar i gemensamma lokaler och nyttjar fortsatt Attendits resurser i form av tekniker och plattformar för serverdrift och molntjänster.
Attendit har bytt namn till PrimeQ. Besök gärna PrimeQ:s hemsida.

Marknadsledande personlarm i din mobil, dator eller larmknapp i samma larmgrupp för en tryggare arbetsmiljö.

Kontakta oss för mer information!