Trygghetslarm och patientlarm

Trygghetslarm avser främst larm inom vård och omsorg för sjuka, äldre eller rörelsehindrade. Trygghetslarm finns på sjukhus, vårdhem, i offentliga lokaler eller i privata hem. Larmet kan även vara larmknapp på handleden eller i ett halsband och är ett skydd för brukaren vid akuta fall vid sjukdom eller rörelsehinder. Vissa lösningar för trygghetslarm stödjer även taluppkoppling.

NetAlert är inte avsett för äldre, sjuka eller rörelsehindrade. Dock används NetAlert ofta som patientlarm på en del vårdcentraler för att tillkalla sjukvårdspersonal.

Läs mer om våra personlarm för sjukvårdspersonal.