NetAlert - En trygghet i
riskmiljöer och ensamarbete

NetAlert - Din trygghet i riskmiljöer och ensamarbete

Marknadens mest kompletta personlarmslösning

- Passar alla typer av användare oavsett arbetsroll-

MARKNADENS MEST KOMPLETTA LÖSNING FÖR PERSONLARM

Personlarm i Mobil, Dator eller separat Larmknapp i samma larmgrupp. NetAlert personlarm används idag av tusentals användare och ökar tryggheten i riskmiljöer (hot och våld), eller olyckor vid ensamarbete.  Användarna finns inom de flesta branscher som önskar ökad personaltrygghet där risk för hot eller olycka finns.

Fördelarna med NetAlert:

 • Larma kollegor och/eller larmcentral – Från mobil, dator eller separat larmknapp (med eller utan SIM).
 • Stöd för extra larminformation – Du kan ange exakt plats, t ex ”Kulvert 32” eller ”Besöksrum 3”.
 • Larm i mobilen med GPS-position – Inklusive adressuppslag.
  Inomhuspositionering via WIFI-nätet – För att se våningsplan och plats i en byggnad vid larm.
 • Tidlarm som fungerar även utan täckning – Kvittera i mobilen eller knapp att allt är ok (varnar innan).
 • Stillalarm i mobilen – Larmar om du exempelvis svimmar och blir liggande stilla (varnar innan).
 • NetAlert kan integreras – Till exempel med brandlarm, kamerasystem eller driftlarm.
 • Admingränssnitt – Hantera enkelt era användare och larmgrupper via webbgränssnitt.
 • Koppling till larmcentral med eskalering – Larm kan gå direkt till larmcentral eller till kollegor i första hand men kan eskaleras till larmcentral genom att larma igen. Kan även tidsstyras, exempelvis direkt eller endast kvällar och helger, bestäms flexibelt efter unikt behov. NetAlert har stöd för att skicka till i princip alla varianter av larmcentraler. Vi har dock fördelaktiga avtal med ett par utvalda.

Larmflöde

Larma via
via mobil, dator eller separat larmknapp
(med eller utan SIM)

Larm

Larm till kollegor ”Först till kvarn kvitterar och agerar. Övriga ser vem som agerar på larmet

Larm

Larma via till Larmcentral Kan tidstyras & schemaläggas. Vidare direkt eller aktiveras av användaren

Larma
via mobil, dator eller separat  larmknapp
(med eller utan SIM)

Larm till kollegor
”Först till kvarn kvitterar och agerar. Övriga ser vem som agerar på larmet

Larmeskalering
till Larmcentral
Kan tidstyras & schemaläggas.
Vidare direkt eller aktiveras av användaren

NetAlert i mobilen

Larma enkelt genom att trycka på skärmen eller larma via separat larmknapp

Larm till kollegor med mobil.
(eller PC eller surfplatta)

Larma enkelt genom att trycka på skärmen eller larma via separat larmknapp

Larmmottagning med genväg till larminformation

         Stödjer:

 • Tidlarm (fungerar även utan täckning)
 • Stillalarm (om du blir liggande larmar telefonen efter förvarning)
 • Extra larminfo (exempelvis adress med våning och portkod, rumsnamn eller varningsinfo mm, se exempel i bild till vänster)
 • Extern larmknapp via blåtand – Kan även nollställa tidlarm  
 • Automatisk uppringning av förvalt nummer vid larm
  (exempelvis journummer eller larmcentral)
 • Inomhuspositionering via WiFi (Plats i klartext automatiskt)
 • Eskalering till larmcentral genom att larma igen.
  (kan om önskas alltid gå direkt till Larmcentral alternativt bara under vissa tider)

 

Larmflöde:

 1. Alla i gruppen får larm, även SMS och mail kan skickas. Ljud och vibrering.
 2. Den som först kvitterar larmet avser att agera
 3. Övriga i gruppen får information vem som kvitterat larmet. Om ingen kvitterar kan det gå vidare till larmcentral. Kan även eskaleras manuellt
 4. Återställning sker efter ”Faran över”

NetAlert i datorn

Inkommande larm på dator:

Larm lägger sig överst framför alla pågående applikationer (med eller utan larmljud). Detta visar ett larm från en mobil med adressuppslag på GPS-position. Klickar man på länken visas karta. I detta exempel är den larmande en mobilanvändare som har angett extra larminfo med specifik adressinfo med portkod. Skulle även kunna vara ”kulvert 232” eller ”Besöksrum 3” exempelvis.

Stödjer:

Stödjer:

 • Hantera platser (normalt mest aktuellt för laptops, GPS-pos kan även anges)
 • Hantera extra larminfo (exempelvis ”Utrym- bombhot!”, eller liknande)
 • Extern larmknapp via USB eller COM, alternativt trådlös via USB-Blåtand
 • Översikt av larmhistorik
 • Larmstatus i realtid. En larmande kan se när en kollega har kvitterat (se nedan)

Larm från en dator:
Larma diskret utan att någon ens märker att du larmar. Larm kan genereras medhjälp av snabbval, musen eller extern larmknapp ansluten till datorn trådlöst eller via USB eller serieport. Det enda som syns när du larmar är att NetAlert-ikonen ändrar färg från grön till röd. Du ser att någon av dina kollegor har kvitterat ditt larm då ikonen ändrar färg från röd till orange. Återställning sker vid faran över, då ändras ikonen till grön igen, se ovan larmstatus. Det kostar inget att larma kollegor, därför är tröskeln för att larma / be om hjälp låg.
Detta kan hejda en eskalerande situation som kan riskera att bli hotfull.

Separata larmknappar

Trådlös blåtandsknapp som kan användas som extern larmknapp till mobilen

Trådlös blåtandsknapp som kan användas som extern larmknapp till mobilen.
Där har den flera funktioner:
- Enkeltryck, kvitterar med vibrering/pling att den är parad
- Dubbeltryck, nollställer eventuellt aktivt tidlarm - Långt tryck, LARM!
Denna kan även anslutas direkt till en dator som extern larmknapp samt att den kan anslutas via mottagare på väggen utan krav på dator eller mobil.

Fast larmknapp som kan kopplas mot NetAlert i dator via USB eller serieport

Denna kan även kopplas direkt mot nätverk via en adapter, utan krav på dator.
En knapp kan vara opersonlig, exempelvis står ”Lilla Verkstaden” eller ”Besöksrum 4” vid larm.

Larmknapp på handleden med SIM-kort utan krav på mobil eller dator

Roamar i alla svenska mobilnät för att öka säkerheten.
Skickar GPS-position till gruppen/larmcentral vid larm och kan dessutom ringa upp larmcentral eller exempelvis journummer vid larm (har mic och högtalare).
Har man valt att ha eskalering till larmcentral larmar man en gång till för att eskalera.
Kan även ringa förvalt nummer utan att behöva larma.

Larmknapp med SIM-kort utan krav på mobil eller dator.

Roamar i alla svenska mobilnät för att öka säkerheten. Skickar GPS-position till gruppen/larmcentral vid larm och kan dessutom ringa upp larmcentral eller exempelvis journummer vid larm (har mic och högtalare). Har man valt att ha eskalering till larmcentral larmar man en gång till för att eskalera.

Larmknapp (SRT) med SIM-kort utan krav på mobil eller dator.

Skickar GPS-position till gruppen/larmcentral vid larm och kan dessutom ringa upp larmcentral eller exempelvis journummer vid larm (har mic och högtalare). Har man valt att ha eskalering till larmcentral larmar man en gång till för att eskalera. Mest aktuellt om ni redan har en SRT, då kan vi programmera så att den kopplas mot NetAlert och ingår i önskad larmgrupp.

Separata larmknappar

Trådlös blåtandsknapp som kan användas som extern larmknapp till mobilen.
Där har den flera funktioner:
– Enkeltryck, kvitterar med vibrering/pling att den är parad
– Dubbeltryck, nollställer eventuellt aktivt tidlarm
– Långt tryck, LARM!
Denna kan även anslutas direkt till en dator som extern larmknapp samt att den kan anslutas via mottagare på väggen utan krav på dator eller mobil.

Fast larmknapp som kan kopplas mot NetAlert i dator via USB eller serieport.
Denna kan även kopplas direkt mot nätverk via en adapter, utan krav på dator.
En knapp kan vara opersonlig, exempelvis står ”Lilla Verkstaden” eller ”Besöksrum 4” vid larm.

Larmknapp på handleden med SIM-kort utan krav på mobil eller dator.
Roamar i alla svenska mobilnät för att öka säkerheten.
Skickar GPS-position till gruppen/larmcentral vid larm och kan dessutom ringa upp larmcentral eller exempelvis journummer vid larm (har mic och högtalare).
Har man valt att ha eskalering till larmcentral larmar man en gång till för att eskalera.
Kan även ringa förvalt nummer utan att behöva larma.

Larmknapp med SIM-kort utan krav på mobil eller dator.
Roamar i alla svenska mobilnät för att öka säkerheten.
Skickar GPS-position till gruppen/larmcentral vid larm och kan dessutom ringa upp larmcentral eller exempelvis journummer vid larm (har mic och högtalare).
Har man valt att ha eskalering till larmcentral larmar man en gång till för att eskalera

Larmknapp (SRT) med SIM-kort utan krav på mobil eller dator.
Skickar GPS-position till gruppen/larmcentral vid larm och kan dessutom ringa upp larmcentral eller exempelvis journummer vid larm (har mic och högtalare).
Har man valt att ha eskalering till larmcentral larmar man en gång till för att eskalera.
Mest aktuellt om ni redan har en SRT, då kan vi programmera så att den kopplas mot NetAlert och ingår i önskad larmgrupp.

Kontakta oss

NetAlert personlarm ökar tryggheten hos medarbetarna samt bidrar till att hotfulla situationer kan dämpas och behovet av att kalla på exempelvis väktare minskar. En medarbetare som upplever en hotfull situation, men känner att läget ännu inte blivit så allvarligt att väktare eller polis behöver tillkallas, kan larma tyst och snabbt få hjälp av kollegor. Många gånger är den blotta närvaron av fler personer tillräcklig för att lugna ner situationen. Välj själv passande larmsätt – mobil, PC eller larmknapp. Beställ NetAlert personlarm som en tjänst med månadsdebitering utan bindningstid och driftsansvar. För större företag och organisationer kan vi även erbjuda en serverinstallation i er miljö.

Vill du veta mer?

Beställ vår kostnadsfria broschyr om NetAlert personlarm genom att fylla i kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss

NetAlert personlarm ökar tryggheten hos medarbetarna samt bidrar till att hotfulla situationer kan dämpas och behovet av att kalla på exempelvis väktare minskar. En medarbetare som upplever en hotfull situation, men känner att läget ännu inte blivit så allvarligt att väktare eller polis behöver tillkallas, kan larma tyst och snabbt få hjälp av kollegor. Många gånger är den blotta närvaron av fler personer tillräcklig för att lugna ner situationen.

Välj själv passande larmsätt – mobil, PC eller larmknapp.

Beställ NetAlert personlarm som en tjänst med månadsdebitering utan bindningstid och driftsansvar. För större företag och organisationer kan vi även erbjuda en serverinstallation i er miljö.

Personlarm i Mobil, Dator eller separat Larmknapp i samma larmgrupp

NetAlert personlarm används idag av tusentals användare och ökar tryggheten i riskmiljöer (hot och våld), eller olyckor vid ensamarbete. Användarna finns inom de flesta branscher som kräver ökad personaltrygghet där risk för hot eller olycka finns.